Инвестиционен посредникЕвропейско финансиранеКредитиЗаложна къщаЗемеделски кредитиСъбиране на вземанияЗастарахователен брокер

Закони

Закон за кредитните институции

Сис Кредит АД е регистриран по чл.3, ал. 2 от Закона за кредитните институции, който регламентира дейността на небанковите финансови институции.

Наредба 26

Основният нормативен документ, който регламентира дейността, условията и изискванията към Небанковите финансови институции е Наредба 26, издадена от Българска Народна Банка- Държавният орган, който регулира дейността им.

Наредба 22

Всяко поднадзорно лице на БНБ е длъжно да подава информация за отпусканите кредити към Централен кредитен регистър, съгласно Наредба 22, издадена от БНБ. В нея са разписани реда и условията за вписване на финансовите институции в публичния регистър.

Закон за защита на личните данни

Всеки Администратор на лични данни в България е длъжен да бъде регистриран по Закона за защита на личните данни.

Закон за потребителските кредити

Всяка институция, която отпуска заеми на физически лица от 400 до 147 000лв., се регулира от Закона за Потребителските кредити.


Сис Кредит получи рейтинг ВВ-
Гордеем се, че Сис Кредит е една от малкото рейтинговани български небанкови финансови институции. През 2016г. получихме рейтинг BB- със стабилна перспектива за развитие от международната рейтингова агенция Microfinanza rating.

Кампания взимай кредити разумно!

ВАЖНО ЗА КЛИЕНТИТЕ НИ
Поради многобройните молби от клиенти за съдействие относно недобросъвестни кредитори, ние написахме няколко важни съвети към Вас. Прочетете как бихте могли да се предпазите от това да изпаднете в подобна ситуация.

ОЦЕНКА НА СИС КРЕДИТ
Сис Кредит получи висока оценка за съотвествие с изискванията на Европейския кодекс за добри практики в микрокредитирането. Проведеният одит от независими експерти показа, че Сис Кредит се развива спрямо утвърдените международни стандарти в сектора.